Quyết định 05/2012/QĐ-UBND

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND về việc thành lập ban đại diện hội đồng Quản trị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2012/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2002/QĐ-UB NGÀY 21/11/2002 CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Tờ trình số 202/TTr-NHCS ngày 17/02/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 193/TTr-SNV ngày 01/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 74/2002/QĐ-UB ngày 21/11/2002 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước.

Lý do: Quyết định trên không còn phù hợp với quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bãi bỏ để ban hành Quyết định mới về việc kiện toàn Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành12/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2012/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 74/2002/QĐ-UBND Bình Phước

            • 12/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực