Quyết định 05/2013/QĐ-UBND

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 12
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/QĐ-UBND

Quận 12, ngày 06 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-TP ngày 01 tháng 02 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 12 hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 12, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Hổ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Uy ban nhân dân Quận 12)

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung văn bản

Ghi chú

01

02/2009/QĐ-UBND

03/3/2009

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Quận 12

Công bố hết hiệu lực

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2013
Ngày hiệu lực13/02/2013
Ngày công báo15/11/2013
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu05/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýTrần Ngọc Hổ
       Ngày ban hành06/02/2013
       Ngày hiệu lực13/02/2013
       Ngày công báo15/11/2013
       Số công báoSố 65
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2013/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh

           • 06/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực