Quyết định 05/2011/QĐ-UBND

Quyết định 05/2011/QĐ-UBND về thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 06/2011/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 24/08/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 09 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2009/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/500 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Phòng Quản lý đô thị quận tại Tờ trình số 442/TTr-QLĐT ngày 25 tháng 7 năm 2011 về thu hồi quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, thu hồi Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của Ủy ban nhân dân quận 7 về quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 trên địa bàn quận 7.

Lý do: Thực hiện Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 7, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quận và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2011
Ngày hiệu lực09/08/2011
Ngày công báo01/09/2011
Số công báoSố 54
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Triều
        Ngày ban hành09/08/2011
        Ngày hiệu lực09/08/2011
        Ngày công báo01/09/2011
        Số công báoSố 54
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/08/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05A/2011/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 06/2009/QĐ-UBND