Quyết định 06/2006/QĐ-UBND

Quyết định 06/2006/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục (Gọi tắt là Hội khuyến học) huyện Đak Pơ - Khóa I, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2006/QĐ-UBND kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Đak Pơ-Khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009


ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ TỈNH GIA LAI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/QĐ-UBND

Đak Pơ, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HỘI KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC (GỌI TẮT LÀ HỘI KHUYẾN HỌC) HUYỆN ĐAK PƠ - KHÓA I, NHIỆM KỲ 2004 - 2009

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 50 - CT/TW ngày 24/8/1999 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam;
Căn cứ Chỉ thị số 13/2001/CT-UB ngày 21/10/2001 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phát triển Hội khuyến học của tỉnh;
Căn cứ quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 22/7/2004 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định quản lý công tác Nội vụ của tỉnh;
Căn cứ quyết định số 45/2002/QĐ-UB ngày 27/6/2002 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội khuyến khích và hỗ trợ phát triển Giáo dục tỉnh Gia Lai (Gọi tắt là Hội Khuyến học của tỉnh Gia Lai);
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát trển Giáo dục huyện Đak Pơ (Gọi tắt là Hội Khuyến học) huyện Đak Pơ khóa I - nhiệm kỳ 2004-2009 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Đak Pơ:

a. Ban chấp hành có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh; chỉ đạo xây dựng và phát triển tổ chức Hội và Hội viên Hội Khuyến học.

- Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội thành lập quỹ khuyến học của huyện theo Điều lệ của qũy khuyến học Việt Nam, quỹ khuyến học tỉnh và các quy định khác của Nhà nước về hoạt động quỹ xã hội.

- Xây dựng kế hoạch phát triển Hội cơ sở ở các xã.

- Ban chấp hành Hội Khuyến học huyện Đak Pơ được khắc con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quan hệ giao dịch.

b. Nhiệm vụ của Ban thường vụ Hội khuyến học được thực hiện theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quyết định số 45/2002/QĐ-UB ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1667/2004/QĐ-UB ngày 25/11/2004 của UBND huyện Đak Pơ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH 
Bùi Bá Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2006
Ngày hiệu lực28/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2006/QĐ-UBND kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Đak Pơ-Khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2006/QĐ-UBND kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Đak Pơ-Khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýBùi Bá Sơn
        Ngày ban hành28/03/2006
        Ngày hiệu lực28/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 06/2006/QĐ-UBND kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Đak Pơ-Khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2006/QĐ-UBND kiện toàn BCH, Ban Thường vụ Hội khuyến học huyện Đak Pơ-Khóa I, nhiệm kỳ 2004-2009

            • 28/03/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực