Quyết định 06/2007/QĐ-UBND

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý và sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã được thay thế bởi Quyết định 18/2008/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và được áp dụng kể từ ngày 19/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 06/2007/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỈA HÈ THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 06 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trưởng Phòng Tư pháp, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỈA HÈ THỊ TRẤN CẦN THẠNH, HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND  ngày 30 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vỉa hè là phần đường phố dành cho người đi bộ, là không gian được giới hạn bởi lề đường và các công trình xây dựng hợp pháp, phục vụ cho người đi bộ và bố trí một số công trình đô thị (hệ thống điện, cấp nước, thoát nước, điện thoại, biển hiệu giao thông, nhà chờ xe buýt, trụ cứu hỏa, thảm cỏ xanh phục vụ cộng đồng đô thị,…) bề rộng vỉa hè tính từ đường biên bó vỉa đến đường biên các công trình xây dựng hợp pháp (gọi tắt là lộ giới).

Điều 2. Vỉa hè do Nhà nước quản lý. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây hư hại. Mọi tổ chức, cá nhân trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè đều phải xin phép cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Điều 4) và phải nộp phí sử dụng theo quy định.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân sau khi hết thời hạn được phép sử dụng tạm thời vỉa hè phải tự tháo dỡ, sửa chữa, khôi phục ngay nguyên trạng phần hư hại (nếu có).

Điều 4. Phòng Quản lý Đô thị là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để làm rào chắn, phá dỡ, xây dựng, sửa chữa công trình, đào vỉa hè để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, điện, điện thoại,…), cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức một số dịch vụ kinh doanh nhỏ (giữ xe, sửa xe 2 bánh,…) tại một số khu vực, tuyến đường được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Việc cấp giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè được Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận, phải đảm bảo khoảng cách nhất định dành cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 (Một mét năm) mét. Nghiêm cấm việc cấp phép sử dụng vỉa hè đối với lề đường có chiều rộng dưới 3 (Ba) mét.

Chương 2:

CHO PHÉP SỬ DỤNG MỘT PHẦN VỈA HÈ

Điều 5. Cho phép tổ chức, cá nhân được sử dụng một phần vỉa hè trước mặt tiền nhà để sinh hoạt, buôn bán kinh doanh, để xe hai bánh (có vạch sơn phân làn cho phép sử dụng). Cụ thể như sau:

+ Đối với vỉa hè có bề rộng nhỏ hơn ba mét không cho phép sử dụng lề đường mà để dành riêng cho người đi bộ.

+ Đối với vỉa hè có bề rộng từ ba đến dưới bốn mét cho phép sử dụng một phần vỉa hè, phần còn lại dành riêng cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 (Một mét năm) mét.

+ Đối với vỉa hè có bề rộng từ bốn mét trở lên cho phép sử dụng một phần vỉa hè là 2 mét (tính từ mép trong của vỉa hè - phần giáp với mặt tiền nhà ra ngoài).

Việc sử dụng một phần vỉa hè phải đảm bảo:

- Thông thoáng cho người đi bộ;

- Để xe hai bánh, sinh hoạt, buôn bán kinh doanh không vi phạm ngoài vị trí cho phép;

- Không làm hư hỏng mặt vỉa hè;

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan chung của đường phố;

- Không gây cản trở lưu thông, tầm nhìn.

Chương 3:

NGHIÊM CẤM VI PHẠM VỀ SỬ DỤNG VỈA HÈ

Điều 6. Nghiêm cấm đối với một trong các hành vi vi phạm giữ gìn vệ sinh vỉa hè và vi phạm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông như sau:

a) Không để dụng cụ đựng chất thải của súc vật, vật thải khác ra vỉa hè;

b) Để nông, lâm, hải sản trên vỉa hè ngoài phạm vi cho phép;

c) Đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên vỉa hè;

d) Buộc súc vật vào hàng cây trên vỉa hè hoặc vào cọc tiêu, biển báo, rào chắn, các công trình phụ trợ khác.

Điều 7. Nghiêm cấm đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Để vật liệu phế thải, vật chướng ngại trên vỉa hè;

b) Để vật che khuất biển báo giao thông;

c) Xây, đặt bục bệ trái phép trên vỉa hè;

d) Chiếm dụng vỉa hè để đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, làm mái che, các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đường phố.

Điều 8. Nghiêm cấm đối với một trong các hành vi xâm phạm nếp sống văn minh và giữ gìn vệ sinh trật tự như sau:

a) Vứt rác, xác súc vật chết, đồ bẩn, các phế liệu, phóng uế, thả súc vật gây chướng ngại trên vỉa hè.

b) Đổ nước hoặc để nước chảy ra vỉa hè, đổ chất lỏng độc hại, nước thải chứa hóa chất, các chất không hòa tan, hôi thối, dầu mỡ ra hè phố; đun nấu, đốt rác trên vỉa hè.

c) Trộn vữa, ximăng, bê tông trực tiếp trên vỉa hè.

d) Phơi quần áo trên trụ điện, gốc cây.

e) Căng bạt, võng, dựng lều để ăn, ngủ, đánh bài trên vỉa hè.

g) Để ứ đọng rác hữu cơ lâu ngày, bùn đất tràn ra vỉa hè.

h) Tự ý tháo gỡ những công trình công cộng trên vỉa hè.

i) Đổ rác vào hố ga, hệ thống thoát nước công cộng.

Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi gây hư hại, làm thay đổi nguyên trạng vỉa hè dưới đây:

a) Tự ý tháo dỡ nắp cống trên vỉa hè; làm hư hỏng, mất tác dụng của hệ thống thoát nước công trình đường bộ; Tự ý tháo dỡ gạch vỉa hè làm hư hại vỉa hè.

b) Chiếm dụng vỉa hè: làm bãi đậu xe, trông giữ xe, rửa xe, sửa chữa xe; làm mặt bằng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa; đặt sạp hàng để kinh doanh; buôn bán vật liệu xây dựng, trưng bày bàn ghế ra lề đường ngoài phạm vi cho phép;

c) Lắp đặt, treo biển, băng rôn, panô, đèn quảng cáo trên gốc cây, tường rào, các công trình xây dựng căng ngang đường trái phép, làm che khuất không gian lòng, lề đường.

d) Tự ý làm rào chắn lấn lề đường vỉa hè.

e) Để tồn đọng đồ phế thải trên lề đường vỉa hè quá khối lượng và thời gian quy định của giấy phép.

g) Xây bậc tạo dốc từ lề đường xuống lòng đường.

Điều 10. Nghiêm cấm các hành vi khác, cụ thể:

a) Sử dụng giấy phép tạm thời sử dụng lòng lề đường vỉa hè quá hạn;

b) Sử dụng quá diện tích lề đường vỉa hè cho phép;

c) Vi phạm có tình tiết tăng nặng có thể bị thu hồi giấy phép sử dụng lề đường vỉa hè nếu vi phạm quy định tại khoản b Điều này.

Điều 11. Vi phạm các quy định trên đây, tùy theo hành vi và tính chất, người vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức sau:

a) Phạt tiền theo Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

b) Buộc tháo gỡ, hủy bỏ, giải tỏa những chướng ngại vật, công trình đã lấn chiếm, người vi phạm chịu mọi phí tổn thu hồi, giải tỏa;

c) Buộc phải sửa chữa, khôi phục lại nguyên trạng ban đầu;

d) Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm đã gây ra;

e) Phải khắc phục các hành vi vi phạm và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trưởng Phòng Quản lý Đô thị có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế, Công an huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị và Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh chọn thống nhất các tuyến đường tạm thời cho phép sử dụng vỉa hè, thời gian sử dụng vỉa hè, các tuyến đường không cho phép sử dụng vỉa hè và các tuyến đường cho sử dụng một phần vỉa hè. Đồng thời xây dựng kế hoạch kẻ vạch phân làn (phần cho phép sử dụng để xe hai bánh, sinh hoạt, buôn bán kinh doanh và phần dành riêng cho người đi bộ), đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

Điều 13. Cơ quan tham mưu cấp giấy phép sử dụng vỉa hè, nếu cấp sai thẩm quyền hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng chức trách thì tùy mức độ và tính chất vi phạm có thể bị thi hành kỷ luật theo Pháp lệnh Cán bộ, công chức hoặc bị truy tố trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại vật chất đã gây ra.

Điều 14. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Trưởng Công an huyện, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị và Tổ Quản lý trật tự đô thị thị trấn Cần Thạnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc quản lý sử dụng vỉa hè trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, sắp xếp cho người buôn bán nhỏ theo quy định.

Điều 15. Giao Trưởng Phòng Quản lý Đô thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định tạm thời này và có báo cáo tháng, quý cho Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung Quy định tạm thời này, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cần Thạnh thông qua Tổ thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, phối hợp Phòng Quản lý Đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện thống nhất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Hiệp
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời quản lý sử dụng vỉa hè thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ