Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND về mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH đã được thay thế bởi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 18/08/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 13 tháng 01 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ VÀO CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2005 quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;
Căn cứ các Thông tư Liên tịch của Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội: Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm; Thông tư Liên tịch số 17/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 13 tháng 02 năm 2008 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01 tháng 10 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVI, kỳ họp thứ 14,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh theo phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh công khai mức trợ cấp, mức đóng góp, mở sổ sách theo dõi và hạch toán kinh phí theo chế độ hiện hành. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Như Lâm

PHỤ LỤC

MỨC TRỢ CẤP, MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ VÀO CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM CHỮA BỆNH- GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung

Mức

I

Mức trợ cấp:

1

Người nghiện ma tuý bị nhiễm HIV/AIDS được trợ cấp thêm tiền thuốc chữa bệnh, tiền mua sắm các vật dụng phòng, chống lây nhiễm HIV

100.000 đồng/người /năm

2

Tiền ăn tết Nguyên đán (03 ngày)

25.000 đồng/người/ngày

II

Mức đóng góp:

1

Tiền ăn

240.000 đồng/người/tháng

Tiền thuốc cắt cơn, cấp cứu, thuốc chữa bệnh thông thường, chi phí xét nghiệm khác:

2

 + Thuốc hỗ trợ cắt cơn

200.000 đồng/người/đợt

 + Thuốc chữa bệnh thông th­ường

50.000 đồng/người/tháng

 + Tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý và các xét nghiệm khác

150.000 đồng/người/đợt

3

Thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho người nhiễm HIV

150.000 đồng/người/năm

4

Tiền hoạt động văn thể

15.000 đồng/người/tháng

5

Tiền học nghề (nếu có nhu cầu học nghề)

500.000 đồng/người

6

Tiền điện bảo vệ, điện thắp sáng tại khu đối tượng, điện cấp nước sinh hoạt

30.000 đồng/người/tháng

7

Tiền đóng xây dựng cơ sở vật chất

100.000 đồng/người/tháng

8

Chi phí phục vụ, quản lý

350.000 đồng/người/tháng

9

Tiền vệ sinh phụ nữ

20.000 đồng/người/tháng

10

Tiền giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách

50.000 đồng/người/tháng

11

Mua sắm tư trang, vật dụng phục vụ sinh hoạt cá nhân cần thiết bao gồm: quần áo đồng phục, chăn, chiếu, màn… (áp dụng cho HĐ dưới 01 năm)

500.000 đồng/người/năm

* Các khoản trợ cấp, đóng góp trên để:

1 - Chi trực tiếp cho đối tượng: Các khoản trợ cấp, khoản thu ở nội dung nào thì chi ở nội dung đó cho đối tượng.

2 - Các khoản thu phục vụ, quản lý đối tượng tại Trung tâm được chi vào các nội dung sau: Chi trả lương lao động hợp đồng, chi làm thêm giờ, chi nghiệp vụ chuyên môn và các khoản chi khác.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2009
Ngày hiệu lực13/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Như Lâm
        Ngày ban hành13/01/2009
        Ngày hiệu lực13/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2009/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý vào chữa bệnh tự nguyện Trung tâm Chữa bệnh GDLĐXH