Quyết định 06/2010/QĐ-UBND

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ công chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA Ở CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nướcđịa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND ngày 24/3/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nội vụ - Tài chính tại Tờ trình số 42/TTr-LN ngày 02/02/2010 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa ở cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, thời gian làm việc đủ các ngày làm việc trong tháng được hưởng 200.000đ/tháng.

- Mức hỗ trợ trên thực hiện từ ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thuộc tỉnh Hưng Yên căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước và Điều 1 quyết định này tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2010
Ngày hiệu lực22/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/2010/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Bật Khách
        Ngày ban hành12/04/2010
        Ngày hiệu lực22/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ công chức Bộ phận một cửa Hưng Yên