Quyết định 06/2018/QĐ-UBND

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2018/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ ƯU TIÊN LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

Tiêu chí chấm điểm lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (điểm tối đa của tiêu chí này là 10 điểm)

Số điểm

1. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; người được khen thưởng các loại Huân chương cao quý của Nhà nước theo quy định.

10

2. Công chức, viên chức có học vị tiến sĩ, thạc sĩ; chiến sĩ thi đua toàn quốc; người có giải thưởng quốc gia về nghiên cứu khoa học

8

3. Thân nhân người có công cách mạng

7

4. Một trong các tiêu chí sau:

a) Trong hộ có từ 02 người khuyết tật trở lên hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Trong hộ có từ 02 người từ 70 tuổi trở lên;

c) Trong hộ có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên có thâm niên công tác mỗi người trên 10 năm.

5

5. Một trong các tiêu chí sau:

a) Trong hộ có từ 02 cán bộ, công chức, viên chức trở lên có thâm niên công tác mỗi người trên 05 năm đến dưới 10 năm;

b) Trong hộ có 01 người khuyết tật hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng.

3

Ghi chú:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng nhiều tiêu chí ưu tiên khác nhau thuộc tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân thành phố quy định thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2018
Ngày hiệu lực 01/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 06/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Võ Thành Thống
Ngày ban hành 16/03/2018
Ngày hiệu lực 01/04/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 06/2018/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2018/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua thuê nhà ở Cần Thơ

  • 16/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/04/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực