Quyết định 06/QĐ-HĐTV

Quyết định 06/QĐ-HĐTV năm 2021 về thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định 06/QĐ-HĐTV 2021 thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng cải cách thủ tục hành chính


HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/QĐ-HĐTV

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7703/BKHĐT-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay thế thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 05/LĐTBXH-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 753/QLKTTW-VP ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương về việc cung cấp thông tin thành viên tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 0501/2021/ACAPR-EUC ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam về việc thay đổi đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi tên thành viên đại diện các Bộ, cơ quan tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

2. Ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay thế Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

3. Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thay thế ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nghỉ hưu theo chế độ;

4. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam thay thế Ông Denis Brunetti, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam do yêu cầu nhiệm vụ công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các Vụ: CN, ĐMDN, NN, KGVX, KTTH, PL, QHQT, QHĐP, TCCB, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HĐTV(2).QA

CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/QĐ-HĐTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/QĐ-HĐTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2021
Ngày hiệu lực12/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/QĐ-HĐTV

Lược đồ Quyết định 06/QĐ-HĐTV 2021 thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng cải cách thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 06/QĐ-HĐTV 2021 thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng cải cách thủ tục hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu06/QĐ-HĐTV
        Cơ quan ban hànhHội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành12/01/2021
        Ngày hiệu lực12/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 06/QĐ-HĐTV 2021 thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng cải cách thủ tục hành chính

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/QĐ-HĐTV 2021 thay đổi tên thành viên tham gia Hội đồng cải cách thủ tục hành chính

              • 12/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực