Quyết định 068-TTg

Quyết định 068-TTg năm 1960 về thành lập Cục Xăng dầu mỡ thuộc Bộ Nội thương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 068-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CỤC XĂNG DẦU MỠ THUỘC BỘ NỘI THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội thương;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 07/01/1960.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay thành lập Cục Xăng dầu mỡ thuộc Bộ Nội thương.

Điều 2. - Cục Xăng dầu mỡ có nhiệm vụ:

- Quản lý, bảo vệ và phân phối toàn bộ các loại xăng, dầu, mỡ, bảo đảm cung cấp cho nhu cầu của Nhà nước, nhu cầu của nhân dân và cho dự trữ vật tư.

- Xây dựng thêm hệ thống bể chứa xăng, dầu, mỡ cho dự trữ Nhà nước và cho dự trữ kinh doanh.

Điều 3. - Nhiệm vụ cụ thể và bộ máy tổ chức của Cục Xăng dầu mỡ do Bộ Nội thương quy định.

Điều 4. - Ông Bộ trưởng Bộ Nội thương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 068-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 068-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/1960
Ngày hiệu lực 31/03/1960
Ngày công báo 30/03/1960
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 068-TTg thành lập Cục Xăng dầu mỡ thuộc Bộ Nội thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 068-TTg thành lập Cục Xăng dầu mỡ thuộc Bộ Nội thương
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 068-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 16/03/1960
Ngày hiệu lực 31/03/1960
Ngày công báo 30/03/1960
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 16/03/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/03/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/03/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực