Quyết định 07/2004/QĐ-UB

Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi Điều 2, Quyết định 103/2003/QĐ-UB về cho vay chỉ định dự án đầu tư nhà máy nhựa Saplast-Vientiane tại thành phố Viên Chăn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi quyết định 103/2003/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 103/2003/QĐ-UB NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ ;
Thực hiện Thỏa thuận về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Viên Chăn ngày 26 tháng 8 năm 2001 ;
Xét đề nghị của Công ty Nhựa Sài Gòn tại Văn bản số 132/NGS-2003-ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2003 về xúc tiến nhanh dự án đầu tư thành lập nhà máy nhựa SAPLAST VIENTIANE tại Thành phố Viên Chăn (CHDCND Lào) và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5298/KHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều . Nay sửa đổi Điều 2, Quyết định số 103/2003/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

Điều 2 :

1. - Căn cứ quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng và xét cơ cấu nguồn vốn đầu tư của dự án ; chấp thuận cho Công ty Nhựa Sài Gòn được tự triển khai thực hiện dự án thành lập Nhà máy nhựa SAPLAST VIENTIANE tại Thành phố Viên Chăn, Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (tự quyết định đầu tư, thẩm định và phê duyệt thiết kế dự toán, phê duyệt các nội dung cơ bản của quá trình đấu thầu và kết quả đấu thầu các gói thầu…) theo các quy định hiện hành. Khi triển khai thực hiện dự án, Công ty Nhựa Sài Gòn phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và quy định về quản lý đấu thầu đối với số máy móc, thiết bị được đầu tư, mua sắm tại Việt Nam để vận chuyển sang Lào lắp đặt ; đối với những hạng mục, công trình khác được thực hiện đầu tư tại Lào phải thực hiện đúng theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan của Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

2. -  Sau khi Công ty Nhựa Sài Gòn quyết định phê duyệt dự án đầu tư và khi dự án được cấp Giấy phép đầu tư tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố sẽ tiến hành giải ngân căn cứ vào nhu cầu vốn triển khai dự án. "

Điều 2. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Nhựa Sài Gòn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

Nơi nhận
- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, TH, DA
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2004
Ngày hiệu lực02/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi quyết định 103/2003/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi quyết định 103/2003/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/02/2004
        Ngày hiệu lực02/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi quyết định 103/2003/QĐ-UB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2004/QĐ-UB sửa đổi quyết định 103/2003/QĐ-UB

            • 02/02/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực