Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP

Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP về việc tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Quyết định 22/2006/QĐ-TTg trên Trang tin điện tử của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính hướng dẫn 22/2006/QĐ-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2006/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN NHỮNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2006/QĐ-TTG NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 250/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên INTERNET;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính và các kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006;
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức việc tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận phản ánh về những vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.

2. Tiếp nhận phản ánh của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về sự chậm trễ trong thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; những thủ tục hành chính do cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước các cấp đã tuỳ tiện đặt thêm gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức và hạn chế hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Tiếp nhận những kiến nghị về việc sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

Điều 2. Trách nhiệm của Trang tin điện tử của Chính phủ

1. Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính tổ chức việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 1 Quyết định này trên Trang tin điện tử của Chính phủ.

2. Tập hợp phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nêu tại Điều 1; kịp thời chuyển những phản ánh, kiến nghị này tới Vụ Cải cách hành chính.

3. Phối hợp với Vụ Cải cách hành chính định kỳ thông tin về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính nêu tại Điều 1.

Điều 3. Trách nhiệm của Vụ Cải cách hành chính

1. Tiếp nhận thông qua Trang tin điện tử của Chính phủ những phản ánh và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý những vướng mắc và kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2006.

3. Kịp thời thông tin cho Trang tin điện tử của Chính phủ về kết quả và tình hình xử lý những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Tổng biên tập Trang tin điện tử của Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2006/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2006
Ngày hiệu lực08/09/2006
Ngày công báo24/08/2006
Số công báoTừ số 67 đến số 68
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2006/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính hướng dẫn 22/2006/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính hướng dẫn 22/2006/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu07/2006/QĐ-VPCP
     Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
     Người kýĐoàn Mạnh Giao
     Ngày ban hành18/08/2006
     Ngày hiệu lực08/09/2006
     Ngày công báo24/08/2006
     Số công báoTừ số 67 đến số 68
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính hướng dẫn 22/2006/QĐ-TTg

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2006/QĐ-VPCP tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thủ tục hành chính hướng dẫn 22/2006/QĐ-TTg

         • 18/08/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/08/2006

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/09/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực