Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT

Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT về cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT cước kết nối liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2007/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI ĐỐI VỚI LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI GIỮA HAI MẠNG DI ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 39/2007/QĐ-TTg ngày 21/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành cước kết nối đối với liên lạc điện thoại giữa hai mạng điện thoại di động như sau:

1. Trường hợp hai mạng di động kết nối trực tiếp với nhau, mạng di động xuất phát cuộc gọi trả mạng di động kết cuối cuộc gọi cước kết nối như sau:

- Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMT): 700 đồng/phút.

- Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp khác: 765 đồng/phút.

2. Trường hợp hai mạng di động kết nối với nhau thông qua mạng PSTN hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, mạng di động xuất phát cuộc gọi tính cước cuộc gọi đối với khách hàng và trả cước kết nối như sau:

- Trả mạng di động kết cuối cuộc gọi:

+ Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế (SMP): 700 đồng/phút.

+ Đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp khác: 765 đồng/phút.

- Trường hợp qua mạng PSTN đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì trả mạng PSTN đường dài liên tỉnh cước kết nối như sau:

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 01 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 300 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 02 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 250 đồng/phút;

+ Trường hợp mạng PSTN đường dài liên tỉnh kết nối vào 03 tổng đài MSC cổng của miền, cước kết nối là 200 đồng/phút;

- Trường hợp qua mạng VoIP đường dài liên tỉnh để chuyển tiếp cuộc gọi đến mạng di động thì cước kết nối trả mạng VoIP đường dài liên tỉnh do các doanh nghiệp thoả thuận nhưng không cao hơn mức cước khi kết nối với mạng PSTN đường dài liên tỉnh và không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp.

Điều 2. Các mức cước kết nối quy định tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với các quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
Lê Nam Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2007/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2007
Ngày hiệu lực08/06/2007
Ngày công báo24/05/2007
Số công báoTừ số 318 đến số 319
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT cước kết nối liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT cước kết nối liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2007/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Lê Nam Thắng
        Ngày ban hành07/05/2007
        Ngày hiệu lực08/06/2007
        Ngày công báo24/05/2007
        Số công báoTừ số 318 đến số 319
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT cước kết nối liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2007/QĐ-BBCVT cước kết nối liên lạc điện thoại giữa hai mạng di động

            • 07/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực