Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN về Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường đã được thay thế bởi Thông tư 21/2014/TT-BKHCN đo lường lượng hàng đóng gói sẵn và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 07/2008/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH "DANH MỤC HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường".

Điều 2. Việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với hàng đóng gói sẵn không thuộc Danh mục quy định tại Điều 1 của Quyết định này, việc kiểm tra đo lường thực hiện trên cơ sở giá trị định lượng ghi trên nhãn, tài liệu đi kèm của hàng hoá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 61/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 9/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố;
- Viện KSND Tối cao;
- Toà án ND Tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên hàng đóng gói sẵn

1

Nông sản, sản phẩm từ nông sản

2

Phân bón

3

Thuốc bảo vệ thực vật

4

Thức ăn chăn nuôi

5

Sữa, sản phẩm từ sữa

6

Thuỷ sản, sản phẩm từ thuỷ sản

7

Bánh, mứt, kẹo, đường

8

Bia, rượu, nước giải khát, nước uống

9

Dầu ăn

10

Muối, mì chính, bột gia vị

11

Nước mắm, nước chấm, nước sốt

12

Xà phòng, chất tẩy rửa

13

Dầu nhờn

14

Khí đốt hoá lỏng

15

Sơn

16

Thép xây dựng

17

Xi măng

18

Dây, cáp điện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2008/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo07/08/2008
Số công báoTừ số 443 đến số 444
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2015
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu07/2008/QĐ-BKHCN
      Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
      Người kýTrần Quốc Thắng
      Ngày ban hành08/07/2008
      Ngày hiệu lực22/08/2008
      Ngày công báo07/08/2008
      Số công báoTừ số 443 đến số 444
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/04/2015
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2008/QĐ-BKHCN Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường