Quyết định 07/2008/QĐ-UBND

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần đã được thay thế bởi Quyết định 32/2010/QĐ-UBND tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 07/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 540/VPCP-CCHC ngày 22 tháng 01 năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1458/TTr-SNV ngày 30 tháng 10 năm 2007 và Tờ trình số 877/TTr-SNV ngày 21 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các Sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức làm việc vào sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) tại cơ quan để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính sau đây:

1. Các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:

a) Công chứng;

b) Chứng thực;

c) Các thủ tục liên quan đến hộ tịch;

d) Cấp, đổi giấy chứng minh nhân dân;

đ) Cấp, đổi, gia hạn hộ chiếu (bao gồm cả hộ chiếu thuyền viên);

e) Cấp thị thực (visa) cho người nước ngoài;

g) Cấp, đổi, gia hạn giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải thủy, bộ;

h) Cấp giấy phép xây dựng;

i) Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

k) Cấp, điều chỉnh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu công trình xây dựng;

l) Thu thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại;

m) Đăng kiểm phương tiện vận tải cơ giới;

n) Đăng ký các loại phương tiện vận tải, thiết bị thi công;

o) Thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu; hàng hóa quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

2. Ngoài các thủ tục hành chính quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện nghiên cứu, đề xuất bổ sung những thủ tục hành chính khác cần tiếp nhận, giải quyết vào ngày làm việc thứ bảy hàng tuần.

Điều 2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì phân công cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức có liên quan để giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính thuộc loại công việc có hẹn thời gian giải quyết chỉ bố trí bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không bố trí công chức chuyên môn có liên quan làm việc.

Cán bộ, công chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần được hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực11/02/2008
Ngày công báo15/02/2008
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực11/02/2008
        Ngày công báo15/02/2008
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2008/QĐ-UBND tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần