Quyết định 07/2010/QĐ-UBND

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với các công trình xây dựng thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 07/2010/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2009/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2009 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010 ;
Căn cứ Văn bản số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý các huyện miền núi thuộc 6 tỉnh Tây Nguyên: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Phước được áp dụng một số chính sách hiện đang thực hiện tại các tỉnh Tây Nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 260/SKH&ĐT-VX ngày 30/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phạm vi áp dụng của Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh về việc phân cấp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lựa chọn nhà thầu đối với các công trình xây dựng thuộc Đề án giảm nghèo nhanh và bền vững của 3 huyện Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ đối với nguồn vốn thực hiện cơ chế chính sách như các tỉnh giáp ranh với các tỉnh Tây Nguyên theo Văn bản số 588/TTg-ĐP ngày 20/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu07/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýNguyễn Văn Thiện
     Ngày ban hành17/05/2010
     Ngày hiệu lực17/05/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2010/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 36/2009/QĐ-UBND

         • 17/05/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/05/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực