Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội do Phó Chủ tịch tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ bệnh nhân Phong Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2014/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ BỆNH NHÂN PHONG KHU ĐIỀU TRỊ K10 NẬM ZIN THUỘC TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG BỆNH XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị quyết số 333 /2014/NQ-HĐND, ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 10;

Xét đề nghị của Liên ngành Y tế - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ tiền ăn: 1,0 lần mức lương cơ sở/người bệnh/tháng.

2. Hỗ trợ cho thành viên hội đồng tự quản (04 định xuất): 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng.

3. Trang cấp vật dụng thiết yếu theo giá thực tế gồm:

- Chăn: 01 chiếc/người/ 02 năm;

- Màn: 01 chiếc/ người/02 năm;

- Chiếu: 01 chiếc/ người/năm;

- Quần áo bệnh nhân: 02 bộ/người/năm;

- Quần áo ấm: 01 bộ/người/02 năm;

- Dép: 01 đôi/người/năm.

- Giầy vải cao cổ: 01 đôi/người/năm

4. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/4/2014

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện; lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Y tế.

2. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí

Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, căn cứ vào số lượng đối tượng thực tế được hỗ trợ của năm trước, mức hỗ trợ; Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao dự toán theo quy định.

Thực hiện việc quản lý, thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho bệnh nhân Phong khu điều trị K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho Khu điều trị phong K10 Nậm Zin và điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân Phong.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực02/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ bệnh nhân Phong Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 07/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ bệnh nhân Phong Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu07/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýPhạm Xuân Kôi
       Ngày ban hành22/04/2014
       Ngày hiệu lực02/05/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 07/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ bệnh nhân Phong Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2014/QĐ-UBND mức hỗ trợ bệnh nhân Phong Điện Biên

           • 22/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực