Quyết định 07/2015/QĐ-UBND

Quyết định 07/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1179/STP-BTTP ngày 29/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trần thù lao công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thù lao soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; sao chụp; dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng, cụ thể như sau:

1. Thù lao soạn thảo hợp đồng giao dịch:

Trường hợp người yêu cầu công chứng yêu cầu công chứng viên tổ chức hành nghề công chứng soạn thảo hợp đồng, giao dịch thì mức thu thù lao soạn thảo được tính như sau:

a) Đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung đơn giản: Thù lao soạn thảo không quá 100.000 đồng/bản;

b) Đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp: Thù lao soạn thảo không quá 200.000 đồng/bản.

2. Thù lao đánh máy: 10.000 đồng/1trang.

3. Thù lao sao chụp: 1000 đồng/1trang.

4. Thù lao dịch thuật giấy tờ văn bản: 100.000 đồng/1trang.

5. Chi phí thù lao khác: Do công dân, tổ chức thỏa thuận với tổ chức hành nghề công chứng trên cơ sở phải tuân theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện về các mức thu thù lao công chứng quy định tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CPCT;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Website Chính phủ, Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Lưu: VT, PC1.
(Th- 60b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2015
Ngày hiệu lực07/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành25/02/2015
        Ngày hiệu lực07/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng Vĩnh Phúc

            • 25/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực