Quyết định 07/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 07/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2023/QĐ-UBND

Long An, ngày 07 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/2022/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2022 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC, HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP , ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 108/TTr-SVHTTDL ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (đính kèm phụ lục).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Cần Đước tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đường theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Cần Đước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP;
- TT. HCC tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

PHỤ LỤC

ĐẶT TÊN 06 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CẦN ĐƯỚC, HUYỆN CẦN ĐƯỚC
(Kèm theo Quyết định số: 07/2023/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh)

TT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường đặt mới

Tóm tắt tiểu sử

Lộ giới đường

Mặt rộng

01

Đường Trần Hưng Đạo nối dài Khu phố 6

Đường Hồ Văn Huê

Cầu Bà Lén

900 m

11,5 m

06 m

Nhựa

Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo (1231-1300), Danh tướng Đại Việt, Anh hùng dân tộc, tên thật là Trần Quốc Tuấn, tước hiệu là Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (tước hiệu vắn tắt là Trần Hưng Đạo) là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất thời Trần, ba lần đại phá quân xâm lược của quân Nguyên - Mông vào các năm 1258, 1285 và 1288.

02

Đường cầu Miễu Khu phố 4

Quốc lộ 50

Võ Thị Sáu

500 m

04 m

04 m

Bê tông

Bùi Văn Thêm

Liệt sĩ Bùi Văn Thêm, biệt danh: Sáu Thêm (1910 - 1961), quê quán: xã Tân Lân (nay thuộc thị trấn Cần Đước), huyện Cần Đước, tỉnh Long An; tham gia cách mạng từ thời kháng chiến chống Pháp; là Bí thư Chi bộ thị trấn Cần Đước giai đoạn 1960 - 6/1961; là một cán bộ lãnh đạo mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ ngày 21/6/1961.

03

Đường Ao Bà Sáu Khu phố 2

Quốc lộ 50

Đường mới khu phố 2

800 m

06 m

05 m

Nhựa

Đỗ Văn Dây

Liệt sĩ Đỗ Văn Dây, biệt danh: Tư Dây (1937 - 1963); quê quán: Xóm Đáy, xã Phước Đông (nay là thị trấn Cần Đước), huyện Cần Đước, tỉnh Long An; là Bí thư chi bộ thị trấn Cần Đước (07/1961 - 04/1963), là một cán bộ lãnh đạo mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đã anh dũng hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Phước Tuy năm 1963.

04

Đường Cầu Bà Cai Khu 1C

Tỉnh lộ 826

Hương Lộ 21

2.980 m

06 m

06 m

Nhựa

Võ Văn Ngân

Nhà cách mạng tiền bối Võ Văn Ngân (1902 - 1938); quê quán làng Đức Hòa (nay thuộc xã Đức Hòa Đông), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; là Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1936; có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng.

05

Tuyến đường cặp sân công viên văn hóa huyện

Quốc lộ 50

Liên kết đường Chu Văn An

700 m

08 m

07 m

Nhựa

Trương Văn Bang

Nhà cách mạng tiền bối Trương Văn Bang (1911 - 1981); quê quán: làng Phước Lại (nay là xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam có cống hiến to lớn trong 02 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ.

06

Đường mới khu phố 2

Quốc lộ 50

Tuyến tránh Quốc lộ 50

2.500m

07 m

05 m

Nhựa

Châu Văn Liêm

Nhà cách mạng (1902 - 1930), quê quán: làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, lãnh đạo cuộc biểu tình “chống sưu cao, thuế nặng” lớn nhất Nam Bộ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 4/6/1930 và đã hy sinh anh dũng trong cuộc biểu tình này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 07/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 07/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Văn Út
        Ngày ban hành07/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 07/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 07/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 27/2022/NQ-HĐND đặt tên đường Long An

              • 07/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực