Quyết định 07-TTg

Quyết định 07-TTg năm 1978 về việc công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1978 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO LÀ ĐƠN VỊ KẾ HOẠCH CỦA NHÀ NƯỚC 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Xét đề nghị ngày 11 tháng 11 năm 1977 của Tổng  cục Thể dục thể thao về việc xin công nhận ngành Thể dục thể thao là một đơn vị kế hoạch của Nhà nước;
Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban kế hoạch Nhà nước trong công văn số 2223-UB/VX ngày 07/12/1977.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chính thức công nhận ngành Thể dục thể thao là một đơn vị kế hoạch của Nhà nước với những nhiệm vụ chính sau đây:

1. Xây dựng, tổng hợp quy hoạch và kế hoạch toàn ngành trong phạm vi cả nước, bao gồm Thể dục thể thao của nhân dân, thể dục thể thao quốc phòng ngoài lực lượng vũ trang chính quy và kế hoạch phát triển quan hệ với nước ngoài trong lĩnh vực thể dục thể thao theo đúng đường lối, chính sách phát triển thể dục thể thao và các quy định về chế độ, phương pháp kế hoạch hóa của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn và kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện quy hoạch và kế hoạch đó.

2. Chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các ngành có liên quan phân phối các loại cán bộ thể dục thể thao có trình độ trung học trở lên; phối hợp với ngành giáo dục trong việc đào tạo và bồi dưỡng các loại giáo viên thể dục thể thao cho các trường học.

3. Sản xuất và tổ chức gia công sản xuất các loại dụng cụ thể thao theo kế hoạch Nhà nước để cung cấp cho nhu cầu hoạt động của toàn ngành.

4. Quản lý và phân phối các trang bị, thiết bị chủ yếu về thể dục thể thao cho toàn ngành.

5. Hướng dẫn quy cách mẫu xây dựng các công trình thể dục thể thao và tham gia xét duyệt việc xây dựng các công trình thể dục thể thao trọng điểm ở các ngành và các địa phương.

Điều 2: Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị

 

                                                                                                                      

Thuộc tính văn bản 07-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/01/1978
Ngày hiệu lực 26/01/1978
Ngày công báo 28/02/1978
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 07-TTg công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 07-TTg công nhận ngành Thể dục thể thao là đơn vị kế hoạch Nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 07-TTg
Cơ quan ban hành Phó Thủ tướng Chính phủ
Người ký Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành 11/01/1978
Ngày hiệu lực 26/01/1978
Ngày công báo 28/02/1978
Số công báo Số 1
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 11/01/1978

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/02/1978

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/01/1978

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực