Quyết định 0707/QĐ-BCT

Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT quy định công tác quản lý an toàn ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 0707/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 43/2010/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG NGÀNH CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính điều 11 của Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn ngành Công Thương như sau:

"Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết".

Nay sửa thành:

"Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở Công thương các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Công báo;
- Lưu: VT, ATMT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 0707/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu0707/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2011
Ngày hiệu lực16/02/2011
Ngày công báo28/02/2011
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 0707/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu0707/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHoàng Quốc Vượng
       Ngày ban hành16/02/2011
       Ngày hiệu lực16/02/2011
       Ngày công báo28/02/2011
       Số công báoTừ số 109 đến số 110
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 0707/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Thông tư 43/2010/TT-BCT

           • 16/02/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực