Quyết định 08/2003/QĐ-BNG

Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh đã được thay thế bởi Quyết định 09/2004/QĐ-BNG miễn thị thực cho công dân Nhật Bản Hàn Quốc và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh


BỘ NGOẠI GIAO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2003/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO SỐ 08/2003/QĐ-BNG NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM THAM QUAN, DU LỊCH VÀ KINH DOANH

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Pháp lệnh về Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 103/CP-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật Bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2004.

Điều 3. Cục trưởng Cục Lãnh sự, Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Phú Bình

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM THAM QUAN, DU LỊCH VÀ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2003/QĐ-BNG ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người mang hộ chiếu Nhật Bản còn giá trị vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh (sau đây gọi là khách Nhật Bản) được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam với thời gian tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Điều 2. Khách Nhật Bản có nhu cầu ở lại quá 15 ngày, nếu thực sự có lý do chính đáng và được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có văn bản đề nghị gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (đối với người thuộc diện làm thủ tục tại Bộ Công an) hoặc Cục Lãnh sự, Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện làm thủ tục tại Bộ Ngoại giao) thì có thể được xem xét cấp thị thực hoặc gia hạn tạm trú phù hợp với mục đích xin ở lại.

Điều 3. Khách Nhật Bản vào Việt Nam theo Quy chế này phải có hộ chiếu Nhật Bản còn giá trị ít nhất 03 tháng và có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác.

Điều 4. Khách Nhật Bản thuộc một trong các đối tượng quy định tại mục (b), (c), (d) và (đ) khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh về Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của nước ngoài tại Việt Nam ngày 28/4/2000 hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu tại Điều 3 Quy chế này không được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cho nhập cảnh hoặc bị rút ngắn thời hạn tạm trú tại Việt Nam.

Chương 2:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Khách Nhật Bản đã nhận thị thực từ ngày 31/12/2003 trở về trước không được hoàn lại lệ phí thị thực.

Điều 6. Cục trưởng Cục Lãnh sự chịu trách nhiệm làm thủ tục thông báo cho Bộ Ngoại giao Nhật Bản về việc miễn thị thực cho khách Nhật Bản quy định tại Quy chế này cũng như việc Chính phủ Việt Nam có thể huỷ bỏ việc thực hiện Quy chế này khi thấy cần thiết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2003/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2003/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo10/12/2003
Số công báoTừ số 206 đến số 207
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2003/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2003/QĐ-BNG
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
        Người kýNguyễn Phú Bình
        Ngày ban hành08/12/2003
        Ngày hiệu lực01/01/2004
        Ngày công báo10/12/2003
        Số công báoTừ số 206 đến số 207
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2003/QĐ-BNG Quy chế tạm thời miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch kinh doanh