Quyết định 08/2004/QĐ-BNN/TY

Quyết định 08/2004/QĐ-BNN về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GPM) của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2004/QĐ-BNN triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc GPM Hiệp hội nước Đông Nam Á Asean


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2004/QĐ-BNN_TY

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT THUỐC” (GPM) CỦA HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc thú y ban hành theo Nghị định số 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn ''Thực hành tốt sản xuất thuốc'' (Goơd Manufactưring Practice = GMP) của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại tất cà các cơ sở sản xuất thuốc thú y.

Điều 2. Việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP của

ASEAN là một trong những chỉ tiêu cơ bản để xét, cấp giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc thú,y (Marketing Authorisation = MA).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Chính phủ.

Điều 4. Ông Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm hướng đẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai áp dựng và cấp Giấy chứng nhận GMP.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và chủ các cơ sở sản xuất thuốc thú y trong cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-BNN/TY

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2004/QĐ-BNN/TY
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2004
Ngày hiệu lực06/05/2004
Ngày công báo21/04/2004
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2004/QĐ-BNN/TY

Lược đồ Quyết định 08/2004/QĐ-BNN triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc GPM Hiệp hội nước Đông Nam Á Asean


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2004/QĐ-BNN triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc GPM Hiệp hội nước Đông Nam Á Asean
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2004/QĐ-BNN/TY
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành30/03/2004
        Ngày hiệu lực06/05/2004
        Ngày công báo21/04/2004
        Số công báoTừ số 13 đến số 14
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2004/QĐ-BNN triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc GPM Hiệp hội nước Đông Nam Á Asean

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2004/QĐ-BNN triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành sản xuất thuốc GPM Hiệp hội nước Đông Nam Á Asean

            • 30/03/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực