Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg về danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng do Bộ trưởng Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội;
Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng”.

Điều 2. Cục An toàn lao động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./.

 

Nơi nhận:
 - Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Lưu VP, Cục ATLĐ,PC
.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Bạch Hồng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2006/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2006
Ngày hiệu lực18/12/2006
Ngày công báo03/12/2006
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
Cập nhật2 tháng trước
(10/07/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu08/2006/QĐ-BLĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýLê Bạch Hồng
     Ngày ban hành20/11/2006
     Ngày hiệu lực18/12/2006
     Ngày công báo03/12/2006
     Số công báoTừ số 5 đến số 6
     Lĩnh vựcThương mại, Lao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2019
     Cập nhật2 tháng trước
     (10/07/2019)

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2006/QĐ-BLĐTBXH kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu hướng dẫn 50/2006/QĐ-TTg