Quyết định 08/2006/QĐ-UBND

Quyết định 08/2006/QĐ-UBND quy định sửa đổi tiết 2 mục đ điều 1 Quyết định 67/2005/QĐ-UBND quy định cụ thể về hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định cụ thể hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 24 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG TIẾT 2 MỤC Đ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/2005/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 07/TT-STC ngày 20/02/2006 trên cơ sở ý kiến tham gia của UBND các huyện, thị và các Sở có liên quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Về thưởng di chuyển đúng kế hoạch được sửa đổi bổ sung như sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất bị thu hồi đất, thực hiện phá dỡ công trình chính (nhà ở), di chuyển đúng kế hoạch của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng được thưởng tiền là 5.000.000 đồng/hộ.

+ Đối với các trường hợp khác (công trình phụ, vật kiến trúc, nhà trên nương rẫy) của các hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất chỉ bồi thường theo các quy định hiện hành không áp dụng chế độ thưởng.

Điều 2. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, Quyết định này sửa đổi bổ sung tiết 2 mục đ Điều 1 Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 26/10/2005.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT-NC

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2006
Ngày hiệu lực24/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định cụ thể hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định cụ thể hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýĐào Xuân Quí
       Ngày ban hành24/02/2006
       Ngày hiệu lực24/02/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 08/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định cụ thể hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2006/QĐ-UBND sửa đổi quy định cụ thể hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất Kon Tum

           • 24/02/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực