Quyết định 08/2007/QĐ-BTM

Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ Thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 15/2000/TT-BTM  NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 15/2000/TT-BTM ngày 10 tháng 8 năm 2000 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Việc xuất khẩu than theo hình thức thương mại biên giới với các nước có chung biên giới thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp, phù hợp với Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ và Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 
Lương Văn Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2007
Ngày hiệu lực08/06/2007
Ngày công báo24/05/2007
Số công báoTừ số 318 đến số 319
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2007/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýLương Văn Tự
       Ngày ban hành04/05/2007
       Ngày hiệu lực08/06/2007
       Ngày công báo24/05/2007
       Số công báoTừ số 318 đến số 319
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2007/QĐ-BTM bãi bỏ thông tư 15/2000/TT-BTM hướng dẫn kinh doanh xuất khẩu than sang Trung Quốc đường tiểu ngạch