Quyết định 08/2009/QĐ-UBND

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 34/2008/QĐ-UBND về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 21/2010/QĐ-UBND ủy quyền, phân cấp phân công trách nhiệm phê duyệt và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/2009/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-UBND NGÀY 20/10/2008 CỦA UBND TỈNH VỀ ỦY QUYỀN VÀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 208/TTr-BQL ngày 02 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm g, khoản 1, Điều 1 tại Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh về ủy quyền và phân cấp phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng như sau:

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội phê duyệt các dự án nhóm B, C sử dụng ngân sách nhà nước do Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội làm Chủ đầu tư.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2009
Ngày hiệu lực02/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu08/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Văn Thiện
       Ngày ban hành23/03/2009
       Ngày hiệu lực02/04/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2010
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2009/QĐ-UBND điều chỉnh QĐ 34/2008/QĐ-UBND