Quyết định 08/2011/QĐ-UBND

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/2011/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 30 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2008/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG NỘI VỤ QUẬN 7

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BNV ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 657/TTr-NV ngày 26 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận 7:

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

- Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao;

Biên chế làm công tác Thanh niên của Phòng Nội vụ là biên chế công chức do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao, bảo đảm đủ biên chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Thanh niên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 7.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2011
Ngày hiệu lực06/09/2011
Ngày công báo15/09/2011
Số công báoSố 56
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Triều
        Ngày ban hành30/08/2011
        Ngày hiệu lực06/09/2011
        Ngày công báo15/09/2011
        Số công báoSố 56
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 24/2008/QĐ-UBND

            • 30/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực