Quyết định 08/2018/QĐ-UBND

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Ba Bể Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE Ô TÔ KHÁCH BA BỂ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số: 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số: 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ: Tài chính, Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 86/TTr-STC ngày 04 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể, cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Xe ô tô khách chạy tuyến cố định

 

 

1

Xe khách dưới 16 ghế ngồi

Đồng/xe/tháng

550.000

2

Xe khách từ 16 đến 30 ghế ngồi

Đồng/xe/tháng

770.000

3

Xe khách trên 30 đến 50 ghế ngồi

Đồng/xe/tháng

880.000

4

Xe trên 50 ghế ngồi

Đồng/xe/tháng

1.200.000

II

Xe ghé bến các loại

 

 

1

Xe khách các loại ghé bến

Đồng/xe/lượt

20.000

2

Xe ô tô dưới 10 ghế ngồi

Đồng/xe/lượt

10.000

3

Xe ô tô tải các loại dưới 15 tấn

Đồng/xe/lượt

15.000

4

Xe ô tô tải các loại từ 15 tấn trở lên

Đồng/xe/lượt

20.000

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể chỉ đạo bến xe ô tô khách Ba Bể thu, nộp, quyết toán, quản lý và sử dụng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách Ba Bể theo quy định.

2. Bến xe ô tô khách Ba Bể thực hiện công khai, niêm yết giá, thu đúng theo mức giá dịch vụ được quy định tại Quyết định này; quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Giao Chi cục Thuế huyện Ba Bể có trách nhiệm hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn bán hàng đối với Bến xe ô tô khách huyện Ba Bể theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2018.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Ba Bể, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2018
Ngày hiệu lực31/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Ba Bể Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Ba Bể Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành22/05/2018
        Ngày hiệu lực31/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Ba Bể Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô khách Ba Bể Bắc Kạn

            • 22/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực