Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức: Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 gồm các, ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức hoạt động.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 trong dự toán được phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1,5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên
- Lưu: VT, VP

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014
(Ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Dương Văn Quynh - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

5. Bà Nguyễn Thị Minh Khai - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

6. Bà Đặng Thị Ngọc Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Phó Trưởng ban;

7. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

9. Mời đại diện Hiệp hội Làng nghề Việt Nam - Ủy viên;

10. Mời đại diện Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội - Ủy viên;

11. Mời lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội - Ủy viên;

12. Ông Lê Trí Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội họa - Ủy viên;

13. Bà Lê Thúy Nga - Kế toán Trưởng Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

14. Ông Hoàng Nhuận Kỳ - Trưởng phòng Nghiệp vụ Triển lãm Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

15. Ông Bùi Quang Phùng - Giám đốc Trung tâm Giao lưu VHNT Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

16. Ông Bùi Kỳ Đà - Trưởng phòng Hội chợ - Quảng cáo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

17. Ông Phạm Nguyên Hòa - Giám đốc Xưởng Thiết kế - Thi công Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

18. Ông Vũ Hải Sơn - Trưởng phòng Tuyên truyền Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

19. Bà Lê Thúy Quỳnh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Sế - Trưởng phòng Bảo vệ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

21. Bà Vũ Minh Tâm - Trưởng phòng Quản trị - Vật tư Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

22. Ông Kiều Văn Định - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

23. Bà Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng Triển lãm Quốc tế Trung tâm Triểm lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên;

24. Ông Trần Văn Dương - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ triển lãm Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên, thư ký.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2014
Ngày hiệu lực03/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành03/01/2014
        Ngày hiệu lực03/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/QĐ-BVHTTDL năm 2014 thành lập Ban Tổ chức Hội Xuân Giáp Ngọ

            • 03/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực