Quyết định 08/UB-QĐ

Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao


UỶ BAN DÂN TỘC VÀ
MIỀN NÚI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/UB-QĐ

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

-Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 11-CP ngày 20/2/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;

- Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (tại văn bản số 1583/NC ngày 22/12/1992, của Văn phòng Chính phủ);

- Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh và có sự nhất trí của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Đo đạc và bản đồ Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công nhận (đợt III) các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (danh sách kèm theo).

Điều 2. Danh sách các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao là căn cứ để thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội như đã ghi trong Nghị quyết 22/NQTW ngày 22/11/1989 của Bộ Chính trị và Quyết định 72/HĐBT ngày 13/3/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
Hoàng Đức Nghi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/UB-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/UB-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/1994
Ngày hiệu lực04/03/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/UB-QĐ

Lược đồ Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu08/UB-QĐ
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc và Miền núi
        Người kýHoàng Đức Nghi
        Ngày ban hành04/03/1994
        Ngày hiệu lực04/03/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/UB-QĐ năm 1994 công nhận xã huyện tỉnh là miền núi vùng cao

         • 04/03/1994

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/03/1994

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực