Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP

Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung qui chế tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản kèm theo Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP, ngày 10 tháng 11 năm 1998 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP đã được thay thế bởi Quyết định 856/QĐ-VPCP Quy định tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản tại Văn phòng Chính phủ và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 09 /1999/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY CHẾ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, BAN HÀNH VĂN BẢN TẠI VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/1998/ QĐ-CPCP, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 1998

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Nghị định số 50-CP, ngày 06 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ về nhiêm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;

Do yêu cầu cần thiết kiểm tra an toàn đối vối những bao gói, bưu kiên, bưu phẩm, quà, tặng phẩm; đề phòng và xử lý những đơn thư, tài liệu có nội dung xấu gửi đến Văn phòng Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Chương II Quy chế "Tiếp nhận, xử lý, ban hành văn bản tại Văn phòng Chính phủ, ban hành kèm theo Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP, ngày 10 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưng, Chủ nhiệm, Văn phòng Chính phủ một số điểm sau đây:

1. Vụ Hành chính (Phòng Văn thư) có trách nhiệm tiếp nhn và phối hợp vi Cục Quản trị 1 (Phòng Bảo vệ) kiểm tra bằng máy chuyên dụng toàn bộ các bao gói, bì tài liệu, bưu kiện, bưu phẩm của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (mà không phải của các cơ quan, t chức của Nhà nước, cơ quan trung ương của các đoàn th) gửi theo địa chỉ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhim, các Phó Chủ nhim Văn phòng Chính phủ, và các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, bảo đảm an toàn tuyệt đi trước khi chuyn giao để xử lý.

2. Những bì thư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hành chính (Phòng Văn thư) vào sổ đăng ký nguyên bì, sau đó chuyển cho Vụ Quan hệ Quốc tế xử lý và báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức trong nước gửi theo địa chỉ Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Vụ Hành chính (Phòng Văn thư) vào sổ đăng ký nguyên bì và chuyển cho thư ký Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, phân loại, báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ những trường hợp cần thiết. Sau đó thư ký Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ giao lại cho Vụ II Văn phòng Chính phủ xử lý theo Luật Khiếu nại, tố cáo.

Đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tổ chức trong nước gửi theo địa chỉ Văn phòng Chính phủ, Vụ Hành chính (Phòng Văn thư) vào sổ đăng ký nguyên bì, chuyển cho Vụ II xem xét, xử lý theo Luật Khiếu nại, tố cáo và báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ những trường hợp cần thiết.

4. Cục Quản trị I, Cục Hành chính - Quản trị II (trường hợp các đng chí lãnh đạo vào công tác tại các tỉnh, thành phố phía Nam) chịu trách nhim tiếp nhận và kiểm tra bằng máy chuyên dụng tất cả các loại quà, tặng phẩm của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài gửi, tặng Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, B trưởng, Chủ nhim, các Phó Chủ nhim Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, được đưa đến trụ sở cơ quan, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước khi chuyển tới người nhận.

Trường hợp quà, tặng phẩm có giá trị và khối lượng lớn, phải báo cáo xin ý kiến của người được tặng (đối với quà, tặng phẩm của cá nhân), hoặc lãnh đạo Văn phòng Chính phủ (nếu quà, tặng phẩm gửi Văn phòng Chính phủ) trước khi tiếp nhận.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, các Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, bộ phận thư ký của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ tổ chức thực hiện đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hành chính, Cục trưởng Cục Quản trị I, Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này và đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xem xét quyết định thay đổi khi cần thiết./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/1999/QĐ-VPCP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/1999/QĐ-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/1999
Ngày hiệu lực14/10/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/1999/QĐ-VPCP

Lược đồ Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/1999/QĐ-VPCP
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýĐoàn Mạnh Giao
       Ngày ban hành14/10/1999
       Ngày hiệu lực14/10/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/1999/QĐ-VPCP về bổ sung Quyết định số 08/1998/QĐ-VPCP