Quyết định 09/2003/QĐ-BCN

Quyết định 09/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam, Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh Công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU SÀNH SỨ THUỶ TINH VIỆT NAM, DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA TỔNG CÔNG TY SÀNH SỨ THUỶ TINH CÔNG NGHIỆP VỀ TRỰC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp trước ngày 31 tháng 3 năm 2003.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt và làm các thủ tục cần thiết để hoạt động, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp và Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2003
Ngày hiệu lực14/03/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 09/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành27/02/2003
        Ngày hiệu lực14/03/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2003/QĐ-BCN chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Sành sứ Thuỷ tinh Việt Nam về Bộ Công nghiệp

            • 27/02/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực