Quyết định 09/2004/QĐ-UBND

Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên

Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên đã được thay thế bởi Quyết định 665/QĐ-UBND 2012 danh mục văn bản hết hiệu lực Điện Biên và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 4 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều 95 Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh về lĩnh vực chính quyền và quản lý địa giới hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2001/QH10 Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 9 ngày 29/6/2001 về chủ trương đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 09/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Thông báo số 48-TB/TU ngày 22/3/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên gồm các thành viên như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban

2. Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT- Phó trưởng Ban thường trực.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư - Phó Trưởng ban.

4. Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên.

5. Giám đốc Sở Xây đựng - Ủy viên.

6. Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải - Ủy viên.

7. Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường- Ủy viên.

8. Giám đốc Sở Công nghiệp - Ủy viên.

9. Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên.

10 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo - Ủy viên.

11. Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên.

12. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên.

13. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên.

14. Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy - Ủy viên.

15. Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy - Ủy viên.

16. Chủ tịch UBND Thị xã Lai châu - Ủy viên.

17. Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ - Ủy viên.

18. Chủ tịch UBND các huyện: Mường Lay; Mường Nhé; Điện Biên Đông; Điện Biên; Tủa Chùa; Tuần Giáo - Ủy viên.

19. Trưởng Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh - Ủy viên, trực tiếp làm Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện chính sách di dân tái định cư của Chính phủ.

Giao cho ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo trình UBND ký ban hành.

Văn phòng Ban Chỉ đạo trước mắt đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên; Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hành chính của Ban Quản lý dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được ngân sách cấp theo dự toán được UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND LÂM THỜI
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2004/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2004
Ngày hiệu lực14/04/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2004/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýQuàng Văn Binh
        Ngày ban hành14/04/2004
        Ngày hiệu lực14/04/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2004/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Di dân tái định cư thủy điện Sơn La Điện Biên