Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước về lao động, thương binh và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội đã được thay thế bởi Thông tư 03/2013/TT-BLĐTBXH quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 09/2006/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚCVỀ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 12/2002/TT-BCA(A11) ngày 13/9/2002 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 91/2004/QĐ-TTg ngày 24/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 410/2004/QĐ-BCA(A11) ngày 05/5/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước về lao động, thương binh và xã hội".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 1218/LĐTBXH-QĐ ngày 20/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành “Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội” .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ­ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch n­ước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo; Website Chính phủ
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT,  Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILE  ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2006/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2006
Ngày hiệu lực02/01/2007
Ngày công báo18/12/2006
Số công báoTừ số 23 đến số 24
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2006/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành05/12/2006
        Ngày hiệu lực02/01/2007
        Ngày công báo18/12/2006
        Số công báoTừ số 23 đến số 24
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2006/QĐ-BLĐTBXH Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước lao động, thương binh xã hội