Quyết định 09/2006/QĐ-BTC

Quyết định 09/2006/QĐ-BTC ban hành danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 - 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013 đã được thay thế bởi Quyết định 36/2008/QĐ-BTC biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan và được áp dụng kể từ ngày 24/07/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2006 - 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 292/NQ-UBTVQH9 ngày 08 tháng 11 năm 1995 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 11 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định thư về việc tham gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) (sau đây được gọi là Hiệp định CEPT/AFTA), ký tại Băng Cốc ngày 15 tháng 12 năm 1995;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hàng hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006 – 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo; áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2006
Ngày hiệu lực03/04/2006
Ngày công báo19/03/2006
Số công báoTừ số 18 đến số 19
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu09/2006/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrương Chí Trung
     Ngày ban hành28/02/2006
     Ngày hiệu lực03/04/2006
     Ngày công báo19/03/2006
     Số công báoTừ số 18 đến số 19
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/07/2008
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2006/QĐ-BTC danh mục hàng hóa,thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện hiệp định ưu đãi thuế quan hiệp định chung Asean 2006-2013