Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT

Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT bổ sung vào Mục I và Mục III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng kèm theo Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng hướng dẫn Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*******

Số: 09/2007/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀO MỤC I VÀ MỤC III CỦA TIÊU CHUẨN BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2005/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP này 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 12/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 09/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào mục I và III của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Vụ Giáo dục quốc phòng chịu trách nhiệm kiểm soát, quản lý việc sản xuất và cung ứng hai loại thiết bị này. Các cơ quan quản lý giáo dục căn cứ Quyết định này để kiểm tra và chỉ đạo quá trình thực hiện việc mua sắm và đầu tư thiết bị dạy học.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học, Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và Giám đốc trung tâm giáo dục quốc phòng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bành Tiến Long

 

TIÊU CHUẨN

BỘ MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
(ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Mã số

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị sản xuất

Ghi chú

I

Vũ khí cắt bổ

 

 

 

 

 

7

AK47CB.M1

Súng tiểu liên AK47 cắt bổ

Khẩu

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1

- Chất liệu bằng thép và gỗ

- Khối lượng: 3,8kg

- Hình dáng, màu sắc: tương tự súng thật

- Kích thước nòng súng (7,62mm) cho phép lắp các thiết bị Laze kiểm tra bắn

- Bộ phận ngắm chuẩn như AK thật

- Đủ các chi tiết cấu tạo của súng

- Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu nâu hoặc xanh rêu; điều chỉnh được độ dài, ngắn.

- Thân súng ghi số súng, tên đơn vị sản xuất.

* Vị trí cắt bổ:

- Nòng súng

- Phần trên của bộ phận thoi đẩy

- Băng đạn

- Bỏ kim hóa

Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31-Bộ Quốc phòng

 

III

Các thiết bị khác

 

 

 

 

 

12

AK47LT.M1

Súng  tiểu liên AK47 luyện tập

Khẩu

- Tỷ lệ, kích thước: 1/1

- Chất liệu bằng thép và gỗ

- Khối lượng: 3,8kg

- Hình dáng, màu sắc: tương tự súng thật

- Kích thước nòng súng (7,62mm) cho phép lắp các thiết bị Laze kiểm tra bắn

- Bộ phận ngắm chuẩn như AK thật

- Đủ các chi tiết cấu tạo của súng

- Dây súng: chất liệu bằng sợi tổng hợp, màu nâu hoặc xanh rêu; điều chỉnh được độ dài, ngắn.

- Thân súng ghi số súng, tên đơn vị sản xuất.

Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31 - Bộ Quốc phòng

 

 

(Công báo số 290+291 ngày 3/5/2007).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2007
Ngày hiệu lực18/05/2007
Ngày công báo03/05/2007
Số công báoTừ số 290 đến số 291
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng hướng dẫn Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng hướng dẫn Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu09/2007/QĐ-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýBành Tiến Long
     Ngày ban hành10/04/2007
     Ngày hiệu lực18/05/2007
     Ngày công báo03/05/2007
     Số công báoTừ số 290 đến số 291
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng hướng dẫn Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-BGDĐT Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng hướng dẫn Quyết định 10/2005/QĐ-BGD&ĐT

         • 10/04/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/05/2007

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/05/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực