Quyết định 09/2007/QĐ-BTM

Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ công văn số 950/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề án “Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia bằng phương tiện truyền hình” do Cục Xúc tiến thương mại làm đơn vị chủ trì bổ sung vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007. Cụ thể:

- Thời gian: 2007

- Tổng kinh phí thực hiện: 2,59 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

Điều 2. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán việc thực hiện chương trình theo đúng quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
Lương Văn Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực16/06/2007
Ngày công báo01/06/2007
Số công báoTừ số 326 đến số 327
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2007/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýLương Văn Tự
        Ngày ban hành11/05/2007
        Ngày hiệu lực16/06/2007
        Ngày công báo01/06/2007
        Số công báoTừ số 326 đến số 327
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007