Quyết định 09/2014/QĐ-UBND

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND sửa đổi quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2016/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ học nghề lao động thuộc diện chính sách xã hội Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2014/QĐ-UBND

 Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG ĐÓI VỚI ĐỐI TƯỢNG THUỘC DIỆN DI DỜI, GIẢI TOẢ, THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/8/2011 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 4 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di dời, giải toả, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

“1. Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn (gồm: trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng)

Người lao động có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, đủ điều kiện xét tuyển vào các khóa học nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng, được hỗ trợ như sau:

 - Hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn với mức tối đa 03 triệu/đồng/người/khóa học;

 - Đối tượng thuộc diện hộ nghèo và lao động nông thôn bị thu hồi đất sản xuất thì được hỗ trợ thêm các chính sách như sau:

+ Hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người (mức tối đa không quá 450.000 đồng/người/tháng);

+ Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15km trở lên. “

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và xã hội ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu thi hành Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành07/04/2014
       Ngày hiệu lực17/04/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2014/QĐ-UBND hỗ trợ học nghề chuyển nghề việc làm đối tượng bị giải toả Đà Nẵng