Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2018/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý nhà nước lao động cụm công nghiệp Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ “V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động”;

Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động - TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 663/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2018 về việc phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Văn bản thẩm định số 243/STP-VB&TDTHPL ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Sở Tư pháp về tham gia ý kiến dự thảo “Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan chức năng thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động trong Cụm công nghiệp trên địa bàn hành chính huyện, cụ thể:

a. Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp;

b. Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Cụm công nghiệp;

c. Nhận báo cáo về kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hằng năm của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp.

d. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp;

e. Tiếp nhận, thẩm định nội quy lao động của các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động trong Cụm công nghiệp trên địa bàn hành chính huyện. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - TB&XH để tổng hợp).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - TB&XH; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực28/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2018/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý nhà nước lao động cụm công nghiệp Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2018/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý nhà nước lao động cụm công nghiệp Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực28/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/2018/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý nhà nước lao động cụm công nghiệp Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2018/QĐ-UBND thẩm quyền quản lý nhà nước lao động cụm công nghiệp Quảng Ninh

            • 18/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực