Quyết định 10/2008/QĐ-UBND

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2008/QĐ-UBND Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến 2010 định hướng 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH TỔNG THỂ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH TÂY NINH ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ Về lập, quản lý và phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 30/1998/QĐ-UB ngày 20/02/1998 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh giai đoạn 1997-2020;

Căn cứ Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 24/TTr-SGTVT ngày 27/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường đến cửa khẩu Kà Tum-Tân Đông như sau:

-Đoạn Km 0 đến Km 0+751,15: Điều chỉnh quy hoạch từ cấp IV lên cấp III.

-Đoạn Km 0+751,15 đến Km 2+224,65: Điều chỉnh quy hoạch từ cấp V lên cấp III.

Các nội dung khác: Không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định: số 30/1998/QĐ-UB ngày 20/02/1998; số 78/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu; và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2008
Ngày hiệu lực03/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2008/QĐ-UBND Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến 2010 định hướng 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2008/QĐ-UBND Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến 2010 định hướng 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành03/03/2008
        Ngày hiệu lực03/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2008/QĐ-UBND Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến 2010 định hướng 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2008/QĐ-UBND Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải Tây Ninh đến 2010 định hướng 2020

            • 03/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực