Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải đã được thay thế bởi Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 03 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC THU, NỘP VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ THOÁT NƯỚC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP; Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp; Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về việc Qui định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và chất thải rắn; phí thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tỷ lệ thu phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 103/TTr-SXD ngày 23/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Qui định mức thu phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt, cụ thể như sau:

1. Mức thu: 1.000 đồng/1m3 nước thải;

2. Đối tượng nộp: các hộ thoát nước đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Các hộ đã chi trả phí thoát nước thải theo mức quy định tại điểm 1 Điều này thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (300 đồng/1m3) theo qui định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng;

3. Đơn vị thu và quản lý phí thoát nước: Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng;

4. Phương thức thu: thực hiện theo Điều 51, 53 và Điều 57 Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Điều 2. Giao Sở Tài chính và Cục Thuế hướng dẫn đơn vị về biên lai, ấn chỉ, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2009
Ngày hiệu lực13/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành03/03/2009
        Ngày hiệu lực13/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-UBND mức thu, nộp chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải