Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 7 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 7
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Quận 7, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 374/TTr-TP ngày 15 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 7 về ban hành quy định “phân công trách nhiệm tham mưu xử lý vi phạm hành chính; thụ lý giải quyết đơn tranh chấp, đơn khiếu nại quyết định hành chính, quyết định xử lý vi phạm hành chính, đơn tố cáo của công dân”.

Ly do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Triều

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo15/10/2011
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thanh Triều
        Ngày ban hành20/09/2011
        Ngày hiệu lực27/09/2011
        Ngày công báo15/10/2011
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

            • 20/09/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực