Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 05/TTr-TP ngày 11 tháng 10 năm 2011 về công bố văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành (theo Danh mục đính kèm) hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quận, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO UBND QUẬN BÌNH THẠNH BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011)

STT

Số ký hiệu VB

Ngày ban hành VB

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

NĂM 2008

Chỉ thị

1

03/2008/CT-UBND

01/9/2008

Về việc tổ chức thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ quận Bình Thạnh năm 2008 (Ký hiệu PT - 08).

Hết hiệu lực về thời gian

2

05/2008/CT-UBND

21/11/2008

Về thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, chấn chỉnh trật tự lòng lề đường trong những tháng cuối năm 2008 và Tết Nguyên đán Quí I/2009 trên ñịa bàn quận

Hết hiệu lực về thời gian

NĂM 2009

Chỉ thị

3

01/2009/CT-UBND

19/02/2009

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

4

02/2009/CT-UBND

19/02/2009

Về việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

5

05/2009/CT-UBND

03/8/2009

Về tổ chức diễn tập phương án xử lý tình huống biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên đường phố và kiểm tra phương án phòng thủ trên địa bàn quận năm 2009 (DT-09)

Hết hiệu lực về thời gian

6

01/2009/QĐ-UBND

26/02/2009

Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

7

03/2009/QĐ-UBND

03/3/2009

Về ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực (Thay thế bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND)

8

04/2009/QĐ-UBND

03/3/2009

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

Hết hiệu lực (Thay thế bởi Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND)

NĂM 2010

Chỉ thị

9

01/2010/CT-UBND

12/01/2010

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

10

02/2010/CT-UBND

03/02/2010

Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

11

04/2010/CT-UBND

21/7/2010

Về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Hết hiệu lực về thời gian

Quyết định

12

08/2010/QĐ-UBND

24/6/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Hết hiệu lực (Thay thế bởi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND)

13

09/2010/QĐ-UBND

24/6/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế.

Hết hiệu lực (Thay thế bởi Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2011
Ngày hiệu lực19/10/2011
Ngày công báo01/11/2011
Số công báoSố 64
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thị Thu Hà
       Ngày ban hành12/10/2011
       Ngày hiệu lực19/10/2011
       Ngày công báo01/11/2011
       Số công báoSố 64
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 12/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực