Quyết định 10/2021/QĐ-UBND

Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2021/QĐ-UBND

Long An, ngày 19 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2020/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2020 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX kỳ họp thứ 24 về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 216/TTr-SVHTTDL ngày 28/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Thủ Thừa tổ chức triển khai thực hiện, gắn biển tên đường theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch huyện Thủ Thừa; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế-Bộ VH,TT&DL;
- Cục Kiểm tra VBPPL-Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Phó CVP (Sang);
- TT. PVHC công tỉnh;
- Phòng VHXH;
- Lưu: VT, Mai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Tấn Hòa

 

PHỤ LỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦ THỪA, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh)

I. Các tuyến đường thuộc Khu phố Cầu Xây (02 tuyến đường)

STT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài

(m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

01

Đường trước UBND huyện

Cầu Cây Gáo

Đường Võ Tánh (cổng bệnh viện huyện)

300

9

Nhựa

Mai Tự Thừa

Mai Tự Thừa, quê ở làng Bình Cách, tổng Kiến Thạnh, huyện Kiến Hưng, trấn Định Tường (nay thuộc huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), tiền hiền của làng Bình Thạnh (thị trấn Thủ Thừa ngày nay). Ông là người đầu tiên đến vùng chợ Thủ Thừa ngày nay để khai hoang, lập làng mới, cất đình Bình Thạnh (tiền thân của đình Vĩnh Phong ngày nay), quy dân lập chợ, mở đầu cho sự phồn thịnh của chợ Thủ Thừa, góp công vào việc vét nạo kinh Trà Cú năm Minh Mạng thứ 10 (1829), mất khoảng thời gian từ 1833 - 1835. Nhớ công ơn ông, các kỳ lão vận động đứng đơn xin phép chính quyền cho cất một miếu thờ Bà Ngũ Hành, bên trái thờ ông Mai Tự Thừa. Sau đó, nhân dân quanh chợ Thủ Thừa quyên tiền, mở rộng miếu Bà Ngũ Hành và để bảng hiệu là Vĩnh Phong Đình, hoàn thành khoảng năm 1886. Ông Mai Tự Thừa được thờ trong đình với bài “Tiền hiền Mai Tự Thừa - chủ thị”. Ngày 08/12/1998, Đình Vĩnh Phong được Bộ Văn hóa - Thông tin ra Quyết định số 18/QĐ-BT của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.

02

Đường Hương Lộ 6

Trước UBND huyện

Ngã ba tỉnh lộ 818

880

8-9

Nhựa

Nguyễn Thị Ba

AHLLVTND Nguyễn Thị Ba (1917 - 2016), quê quán xã Hậu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Từ năm 1940 - 1945 làm giao thông liên lạc cho cơ quan bí mật của Đảng ở Sài Gòn, từ 1945 - 1975 là chiến sĩ tình báo vận chuyển tài liệu, suốt 30 năm hoạt động bà đã mưu trí, dũng cảm đảm bảo liên lạc an toàn cho hàng chục đầu mối đúng thời gian, đúng kế hoạch; luôn đồng hành với Đảng, với cách mạng. Bà Nguyễn Thị Ba được tặng Huân chương Chiến công giải phóng Hạng nhì, Huân chương Chiến công giải phóng Hạng ba cùng nhiều bằng khen và giấy khen.

II. Tuyến đường thuộc Khu phố 3 Nhà Thương (01 tuyến đường)

STT

Tên đường tạm thời

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Bề rộng trung bình (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

01

Đường Hương Lộ 7

Đường Võ Tánh

Cống Ông Trọng Giáp xã Nhị Thành

869

6

nhựa

Nguyễn Văn Ngộ

Liệt sĩ, AHLLVTND Nguyễn Văn Ngộ (1959 - 1979), quê quán ở xã Mỹ An Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, là Đoàn viên, binh nhất, Trung đội phó Đại đội 2 Bộ binh, Tiểu đoàn 502, Bộ Tư Lệnh 779, Quân khu 7, tham gia chiến đấu 12 trận trên đất nước Campuchia, chỉ huy tiểu đội tiêu diệt 33 tên địch, thu 30 khẩu súng các loại. Ngày 01/9/1979, ông đã xung phong vào bãi mìn của địch để đưa 3 thi thể người dân ra ngoài và cứu 1 em bé bị thương; mìn nổ làm ông bị thương nặng và hy sinh. Ông được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công Hạng Nhì.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2021
Ngày hiệu lực01/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(01/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýPhạm Tấn Hòa
        Ngày ban hành19/02/2021
        Ngày hiệu lực01/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (01/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An

              • 19/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực