Quyết định 10-HĐBT

Quyết định 10-HĐBT năm 1981 sửa đổi và nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Quyết định 10-HĐBT sửa đổi nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên đại học, trung học chuyên nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 207-HĐBT huỷ bỏ các văn bản pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/07/1991.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 10 - HĐBT NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 1981 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ NÂNG PHỤ CẤP DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 1101 - TCCB ngày 6 tháng 6 năm 1981), Hội đồng Bộ trưởng quyết định:

1. Nâng giá biểu dạy thêm giờ đối với giáo viên ngành đại học (kể cả cao đẳng) và trung học chuyên nghiệp cho phù hợp với thực tế hiện nay. Bộ Lao động, Bộ Tài chính, và Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quy định giá biểu cụ thể và hướng dẫn thi hành.

Các giáo viện dạy thêm giờ vượt quá tiêu chuẩn quy định được mua theo giá cung cấp một số thực phẩm nhằm bồi dưỡng sức khoẻ. Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp cùng Bộ Nội thương và Bộ Công nghiệp thực phẩm quy định các khoản cung cấp này.

2. Các đồng chí bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng các Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tài chính, Lao động, Nội thương, Công nghiệp thực phẩm và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 10-HĐBT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10-HĐBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/07/1981
Ngày hiệu lực 11/08/1981
Ngày công báo 15/08/1981
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Quyết định 10-HĐBT sửa đổi nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên đại học, trung học chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 10-HĐBT sửa đổi nâng phụ cấp dạy thêm giờ đối với giáo viên đại học, trung học chuyên nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10-HĐBT
Cơ quan ban hành Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Đỗ Mười
Ngày ban hành 27/07/1981
Ngày hiệu lực 11/08/1981
Ngày công báo 15/08/1981
Số công báo Số 14
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/07/1991
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất