Quyết định 100/2004/QĐ-UB

Quyết định 100/2004/QĐ-UB về trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2004/QĐ-UB trợ giúp kinh phí cho cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 09 tháng 9 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V TRỢ GIÚP KINH PHÍ CHO GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN NHẬN NUÔI DƯỠNG TRẺ EM MỒ CÔI VÀ TRẺ EM BỊ BỎ RƠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

+ Căn cứ Điều 10, Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

+ Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ

+ Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/6/2004 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ

+ Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại Tờ trình số 445/TT-LĐTBXH ngày 29/7/2004 và đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 681/CV-TC ngày 27/8/2004

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo các mức trợ giúp như sau:

- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi dưới 18 tháng tuổi được hỗ trợ tối thiểu 270.000 đ/tháng/em.

- Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi trên 18 tháng tuổi được hỗ trợ tối thiểu 200.000 đ/tháng/em

Điều 2:

+ Đối tượng được trợ giúp kinh phí: Gia đình, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Điều 2 và Điều 4 của Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi (gọi chung là trẻ em mồ côi).

+ Trình tự hồ sơ, thủ tục thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 10/2004/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 28/6/2004 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Nguồn kinh phí chi trợ giúp cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ mồ côi được bố trí trong dự toán chi đảm bảo xã hội hàng năm thuộc ngân sách tỉnh.

Điều 3: Các Ông (bà): Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh&Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ LĐTBXH (báo cáo)
- Bộ Tài chính (báo cáo)
- Bộ Kế hoạch&Đầu tư (báo cáo)
- TTr/Tỉnh Ủy (báo cáo)
- TTr/HĐND tỉnh
- TTr/UBMTTQ tỉnh
- Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy
- Ban VHXH-HĐND tỉnh
- Sở Tư pháp
- Viện KSND tỉnh
- Tòa án ND tỉnh
- Lưu VT-VX-TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2004
Ngày hiệu lực09/09/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 100/2004/QĐ-UB trợ giúp kinh phí cho cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/2004/QĐ-UB trợ giúp kinh phí cho cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành09/09/2004
        Ngày hiệu lực09/09/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 100/2004/QĐ-UB trợ giúp kinh phí cho cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2004/QĐ-UB trợ giúp kinh phí cho cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Gia Lai

            • 09/09/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/09/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực