Quyết định 100/2007/QĐ-UBND

Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị tỉnh Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 58/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 100/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH: TRẠM LIÊN HỢP 2 (T4) KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ ĐƯỜNG DÂY 110KV ĐẤU NỐI, HUYỆN BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2007 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát tại Văn bản số 125/TTr-UBND ngày 10/7/2007 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1120/STC-GCS ngày 19/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Bản Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình: Trạm liên hợp 2 (T4) Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị tỉnh Bình Dương và đường dây 110kV đấu nối, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 5:

“1. Đất sản xuất nông, lâm nghiệp:

a) Đất trồng cây ngắn ngày: 65.000 đồng/m2

b) Đất trồng cây lâu năm: 100.000 đồng/m2.”

Trường hợp đất tiếp giáp với các trục đường giao thông chính, đường phố đô thị thì được nhân với hệ số 1,5 trong phạm vi cách hành lang bảo vệ đường bộ 50m, nhân với hệ số 1,2 trong phạm vi cách hành lang bảo vệ đường bộ 50 mét tiếp theo.

Trường hợp đất tiếp giáp với các trục đường giao thông nông thôn thì được nhân với hệ số 1,2 trong phạm vi cách hành lang bảo vệ đường bộ 50 mét.

2. Bổ sung, điều chỉnh khoản 1, Điều 16:

“1. Đối với cây trồng nằm ngoài hành lang an toàn lưới điện theo quy định, nhưng có khả năng gãy đổ vào đường dây, buộc phải đốn hạ, thì được bồi thường theo quy định, nếu đất trồng cây này là đất trồng cây lâu năm thì được hỗ trợ 50% đơn giá theo quy định, do hạn chế khả năng sử dụng đất (căn cứ theo mật độ cây trồng trên đất được quy định trong Bản Quy định đơn giá bồi thường để tính toán ra diện tích đất được hỗ trợ cho số cây trồng thực tế). Chủ tài sản được trưng dụng sản phẩm”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát, Giám đốc Công ty Điện lực 2, Thủ trưởng các đơn vị và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2007
Ngày hiệu lực23/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu100/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thị Kim Vân
       Ngày ban hành13/09/2007
       Ngày hiệu lực23/09/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Bản Quy định đơn giá bồi thường

           • 13/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực