Quyết định 100/QĐ-TTrB

Quyết định 100/QĐ-TTrB năm 2016 thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Coca-Cola Việt Nam do Chánh Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm 2016


BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/QĐ-TTrB

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH NGK COCA-COLA VIỆT NAM

CHÁNH THANH TRA BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật An toàn thực phm;

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế;

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-BYT ngày 11/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

Căn cứ các văn bản qui phạm pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Kế hoạch số 1047/KH-BYT ngày 20/11/2015 về công tác thanh tra y tế năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt;

Căn cứ văn bản của các đơn vị về việc cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra;

Xét đề nghị của Phòng Thanh tra Y tế Dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam.

Hình thức thanh tra: Theo kế hoạch.

Thời hạn thanh tra: 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2014 đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ trước có liên quan.

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Trưởng đoàn;

2. Bà Lê Thục Lan, Trưng phòng Thanh tra Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế, Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Hoàng Hải, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Y tế, thành viên;

4. Ông Bùi Văn Dũng, Thanh tra viên, Thanh tra Bộ Y tế, thành viên;

5. Ông Lê Tiến Vinh, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

6. Ông Phạm Ngọc Khanh, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm, Thành viên;

7. Bà Đặng Thị Lê Tâm, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý Môi trường y tế, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc Tp.Hồ Chí Minh;

8. Bà Đặng Thị Phương Mai, Chuyên viên Phòng Hóa chất - Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý Môi trường y tế, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc Tp.Hà Nội, Tp.Đà Nng.

9. Ông Dương Văn Tú, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực phía Bắc;

10. Ông Nguyễn Văn Khang, Viện Kiểm nghiệm ATVSTP quốc gia, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực phía Bắc;

11. Bà Võ Thị Mỹ Linh, Viện YTCC TP. HCM, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực phía Nam;

12. Ông Nguyễn Chung, Viện YTCC TP. HCM, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực phía Nam;

13. Ông Châu Văn Viễn, Viện Pasteur Nha Trang, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực miền Trung.

14. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu, Viện Pasteur Nha Trang, Thành viên tham gia Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH NGK Coca-Cola VN thuộc khu vực miền Trung.

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ:

1. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam. Trong quá trình thanh tra, Đoàn sẽ kiểm tra, xác minh trực tiếp tại một số cơ sở phân phối các sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam; cơ sở cung cấp nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phm, bao bì chứa đng thực phẩm cho Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam.

2. Phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật đkiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Phát hiện các nhân tố tích cực để phát huy.

3. Kết luận cụ thể các nội dung đã tiến hành thanh tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam;

4. Phát hiện vi phạm (nếu có), xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Xử lý, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Đxuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Điều 4. Bảo đảm phương tiện và kinh phí thanh tra:

- Phương tiện: Văn phòng Bộ Y tế đảm bảo.

- Kinh phí: Từ nguồn kinh phí hoạt động thanh tra năm 2016 của Bộ Y tế. Đối với kinh phí bảo đảm cho cán bộ của Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị được cử tham gia Đoàn thanh tra do Cục An toàn thực phẩm và các đơn vị tự bảo đảm.

Điều 5. Tổng Giám đốc Công ty TNHH NGK Coca-Cola Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 2, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm là đối tượng kiểm tra, xác minh và Phòng Hành chính, Kế toán, Tổng hợp Thanh tra Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Cục
ATTP; Cục QLMTYT (để phối hợp);
- Các viện: Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia, Pasteur Nha Trang; Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: TTrB, P8, P1.

CHÁNH THANH TRA B
Đặng Văn Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/QĐ-TTrB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/QĐ-TTrB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2016
Ngày hiệu lực15/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/QĐ-TTrB

Lược đồ Quyết định 100/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/QĐ-TTrB
        Cơ quan ban hànhThanh tra Bộ Y tế
        Người kýĐặng Văn Chính
        Ngày ban hành15/06/2016
        Ngày hiệu lực15/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 100/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/QĐ-TTrB thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật bảo đảm an toàn thực phẩm 2016

            • 15/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực