Quyết định 100/QĐ-UB

Quyết định 100/QĐ-UB năm 1981 về việc chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN TỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC BAN CÔNG NGHIỆP – GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẬN, HUYỆN THÀNH PHÒNG CN-TTCN TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét yêu cầu kiện toàn tổ chức cấp Quận, Huyện để bảo đảm thực hiện tốt chủ trương phân công phân cấp quản lý cho quận, huyện ;
- Theo đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Công nghiệp - Trưởng Ban Tổ chức chính quyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

Phòng Công nghiệp là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp của quận, huyện.

Phòng Công nghiệp có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Phòng Công nghiệp do 1 Trưởng phòng phụ trách, có một số Phó phòng giúp việc Trưởng phòng, Trưởng và các Phó phòng do Ủy ban nhân dân quận, huyện sau khi đã trao đổi nhất trí với Sở Công nghiệp đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định bổ nhiệm.

Trưởng phòng hoặc 1 Phó phòng được Ủy ban nhân dân quận, huyện giới thiệu để đại hội Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp quận, huyện bầu vào Ban Chủ nhiệm Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp quận, huyện.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ban hành Bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Công nghiệp quận, huyện.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Chủ nhiệm Liên hiệp xã thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
-Như điều 4
-Ban TC Thành ủy
-Sở Tài chánh
-Sở Công an (Phòng QLTA)
-Ban TCCQ (2b)
-Lưu VP-UB (CN)_

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1981
Ngày hiệu lực28/05/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thành Công
        Ngày ban hành28/05/1981
        Ngày hiệu lực28/05/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/QĐ-UB chuyển Tổ Công nghiệp thuộc Ban Công nghiệp – Giao thông vận tải quận, huyện thành Phòng Công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp